Podnośniki samochodowe - serwis

Strona główna  /  Serwis urządzeń


SERWIS  WYPOSAŻENIA WARSZTATU/   DOZÓR TECHNICZNY PODNOŚNIKÓW

 

Posiadamy ponad 30. letnie doświadczenie w  prowadzeniu serwisu urządzeń warsztatowych. 

Świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo eksploatacji  powierzanych nam do serwisu urządzeń, dbamy
o profesjonalny poziom obsługi klienta.

Zapewniamy  zarówno  serwis  doraźny, jak i obsługę serwisową realizowaną na
podstawie stałych umów.

Nasi technicy  posiadają  uprawnienia  konserwacyjne  wydane  przez  UDT.  Wykonujemy   przeglądy  konserwacyjne
podnośników  samochodowych oraz zapewniamy asystę konserwatorów podczas  badań rejestracyjnych i okresowych UDT.

Jako przedstawiciel producentów urządzeń o wyjątkowo długiej żywotności i bezpieczeństwie funkcjonowania,
dbamy o cykliczne  szkolenia naszych  specjalistów uprawnionych do konserwacji i napraw.


Nasi serwisanci  są szkoleni zarówno w europejskich jak i polskich fabrykach
i mają dostęp do najnowszych technologii, bowiem tylko profesjonalna i stała konserwacja
minimalizuje ryzyko wypadku przy pracy w warsztacie.

O b e c n i e  o f e r u j e m y :

 •      Serwisową obsługę okresową, przegląd i naprawę
       - podnośników samochodowych, wyważarek, montażownic, analizatorów spalin oraz innych
         urządzeń wyposażenia stacji obsługi i stacji kontroli pojazdów
 •      Legalizację urządzeń wyposażenia stacji kontroli pojazdów - w tym:
       - analizatorów spalin, przyrządów do pomiaru hałasu przyrządów do pomiaru i regulacji ciśnienia
 •      Obsługę okresową urządzeń diagnostycznych
       - np. urządzeń do kontroli świateł, opóźnieniomierzy, linii diagnostycznych
 •      Obsługę okresową podnośników i innych urządzeń wyposażenia warsztatu w ramach
       stałych umów serwisowych
 •      Pomoc przy rejestracji i badaniach okresowych dźwigników prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego

INFORMACJA O DOZORZE TECHNICZNYM

Jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz serwisie podnośników samochodowych, uprzejmie informujemy, że dźwigniki samochodowe podlegają dozorowi technicznemu na mocy:

 

Nasza firma, specjalizująca się w serwisie  dźwigników samochodowych od początku swojego istnienia,  uzyskała uprawnienia dozorowe do konserwacji  dźwigników  w listopadzie 2001 roku. Zatrudniamy specjalistów dysponujących profesjonalną wiedzą i doświadczeniem zdobytym w czasie wieloletniej współpracy z producentami dźwigników.  Posiadamy zarówno uprawnienia do konserwacji dźwigników wydane przez UDT, jak i przez  Wojskowy Dozór Techniczny. 


REJESTRACJA DŹWIGNIKÓW W UDT


W celu rejestracji dźwignika w rejonowym oddziale UDT należy złożyć zgłoszenie - wniosek o rejestrację  z załączoną, przygotowaną według wymagań określonych ustawowo, dokumentacją  techniczną w dwóch egzemplarzach.

Na właścicielach warsztatów spoczywa obowiązek dostosowania dźwigników do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30.10 2002r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn (obowiązuje od 01.03.2003r.). Czas na dostosowanie do wymagań minął 01.01.2006 roku.

Właściciele warsztatów muszą mieć swiadomość, że stare dźwigniki, które nie zostały dostosowane do obowiązujących wymagań, są urządzeniami nie spełniającymi przepisów prawa. Jeśli przy użytkowaniu takiego urządzenia wydarzy się wypadek, poniosą za niego pełną odpowiedzialność, a brak dostosowania dźwignika do wymogów zawartych w rozporządzeniu będzie dodatkową okolicznością obciążającą.

Każdy dźwignik wprowadzany na rynek unijny po raz pierwszy według Dyrektywy Maszynowej powinien mieć:

 •          oznakowanie CE oraz powinna mu towarzyszyć 
 •          deklaracja zgodności WE

W deklaracji powinna być wymieniona:

 •         nazwa jednostki notyfikowanej, która potwierdzała
 •         zgodność wyrobu z dyrektywą.
 •         powinien być również numer świadectwa badania typu,     
          jeżeli tak ustalił producent z jednostką notyfikującą.
Dbając o Państwa potrzeby, oferujemy naszą pomoc w sprawowaniu nadzoru technicznego nad Państwa podnośnikami oraz w ich przygotowaniu do odbioru i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zajmujemy się również opracowywaniem dokumentacji technicznej dźwigników.

Uprzejmie informujemy, że nowe wymagania ustawowe nakładają ponadto na firmy obowiązek wykonywania regularnej konserwacji dźwigników, także w trakcie  ich eksploatacji. Jako profesjonalny,  renomowany serwis  dźwigników  samochodowych, oferujemy  niniejszym Państwu  ofertę obsługi serwisowej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z nami – tel./fax /22/ 662-49-43, 867-55-13, 867-55-25, kom. 501-496-829.

Więcej informacji strona Urzędu Dozoru Technicznego : www.udt.gov.pl